RDW eerste Savescan

CASE: RDW eerste SAVE SCAN

De Rijksdienst voor Wegverkeer heeft als eerste grote organisatie de SAVE SCAN laten uitvoeren in één van haar kantoorgebouwen in Groningen-stad. Aangetrokken door de efficiënte en resultaatgerichte opzet van de scan en op basis van vertrouwen in de expertise van de uitvoerende organisatie. Bij oplevering toonden zij zich zeer tevreden over de rapportage. Ze zijn enthousiast over de diepgang, volledigheid en toegankelijkheid. Ze gaven aan dat zij door de rapportage helder inzicht hebben in welke zaken ze met hun verhuurder dienen te bespreken en wat zij zelf aan maatregelen moeten nemen. Daarmee zijn ze naar eigen zeggen goed geholpen.

 

De conclusies van het rapport geven een globale indruk van de bevingsbestendigheid van het gebouw en aanbevelingen voor de te nemen maatregelen en verdiepende onderzoeken.

Case RDW save groningen