Uitgangspunten

Uitgangspunten Save Groningen –  mei 2016

 

1. Iedereen heeft recht op nachtrust.
Groningers hebben net zoveel recht op nachtrust als iedere andere Nederlander. Veiligheid vereist niet alleen pleisters plakken maar zo snel mogelijk panden versterken. De inwoners van het aardbevingsgebied voelen zich nu dikwijls niet gehoord en onmachtig. Zij ervaren onbegrip over de impact die de gaswinning heeft op hun woning/gebouw én hun persoonlijke situatie.  Naast ontevredenheid over schadeherstel en (bouwkundig) versterken groeien de negatieve gevoelens over het uitblijven van vrijheid van handelen en toekomstperspectief.

 

2. De overheid is verantwoordelijk.
Als eigenaar van de gasbel en bediener van de gaskraan is de overheid verantwoordelijk voor het minimaliseren van negatieve gevolgen van de exploitatie daarvan. De NAM is aansprakelijk. De Nationaal Coördinator Groningen is de publieke partij die de belangen van de Groninger moet behartigen en zo de rust terug moet brengen.

 

3. Bestand tegen “5 x windkracht 10”.
De NCG werkt aan een Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Mede op basis van de ‘Witte NPR’. Dat betekent bestand zijn tegen krachten die een veelvoud zijn van de externe krachten waarop woningen en gebouwen oorspronkelijk berekend zijn (wind en sneeuw) . Zo ernstig is de situatie.

 

4. Gasinkomsten zijn publiek geld.
De kosten gerelateerd aan de negatieve gevolgen van de gaswinning worden in onze visie met publiek geld vergoed. Het is daarom vanzelfsprekend dat de partij die de regierol heeft, de NCG, ook de geldkraan bedient. Deze setting vraagt tevens om vrije mededinging, waarbij marktpartijen concurreren binnen de door de overheid gestelde kaders. Daarvoor hebben zij een onafhankelijke loket nodig waar zij versterkingsplannen technisch, juridische en financieel kunnen laten toetsen. Ook deze toetsingsfunctie hoort bij de NCG.

 

5. De markt staat klaar.
Marktpartijen van ontwerp  tot realisatie, hebben de benodigde capaciteit, kennis en oplossingen om vaart te maken bij de aanzienlijke versterkings- en herstelopgave. Zij kunnen aan de slag zodra de NCG de drie genoemde functies vervult: stellen van kaders, toetsing en betaling.

 

6. De eigenaar is bevoegd.
Hij heeft het laatste woord bij het in opdrachtgeven van  ingrepen aan zijn pand. Preventieve versterking al dan niet gecombineerd met verduurzaming is een enorme ingreep, op bouwkundig maar vooral op persoonlijk gebied. Pandeigenaren zullen hierbij zeker hun bevoegdheid over hun pand laten gelden én hoge eisen stellen aan de uitvoerende partij ten aanzien van de kwaliteit van het geleverde proces en product.

 

7. Save versterkt mensen.
Save versterkt het bevoegde gezag: pandeigenaren! Als planontwikkelings- en uitvoeringsorganisatie streeft Save naar hun erkenning en aanbeveling. Daartoe zet Save pandeigenaren in hun kracht en geeft zij hen de regie over hun woon- en leefsituatie terug.

 

8. Baas over Eigen Huis.
Met Baas over Eigen Huis laat Save zien hoe de markt pandeigenaren kan helpen als de overheid acteert naar haar verantwoordelijkheid. Met proefprojecten wordt de Nationaal Coördinator Groningen opgeroepen haar loketfunctie verder in te richten. Tegelijkertijd wordt een beweging van onder af in gang gezet. Pandeigenaren worden opgeroepen zich aan te sluiten bij Baas over Eigen Huis en zo onder eigen regie te versterken. Zo komen de Groningers weer op één en krijgen zij hun nachtrust terug.