Opstand dreigt in Groningen

25 mei Opstand dreigt in Groningen

Publicatie Cobouw, 25 mei 2016, Joost Zwaga:
Opstand dreigt in Groningen

Het heeft even geduurd, maar de markt komt nu dan toch in opstand tegen het trage tempo bij de versterkingsopgave in het Groningse aardbevingsgebied. “De capaciteit wordt nu niet gebruikt.”

Het tempo moet omhoog
Terwijl de vaart bij het schadeherstel er inmiddels goed in zit, wil het met het aardbevingsbestendig maken van woningen nog niet erg vlotten. Enkele tientallen huizen zijn tot dusver versterkt. Dat hadden er al vijfduizend moeten zijn. Syto Goslinga is er klaar mee. Het tempo moet omhoog. En dat kan ook, beweert de directeur van planontwikkelaar Save Groningen, die bewoners van het bevingsgebied bijstaat bij de versterking van hun huis. “Het probleem is dat de aanwezige capaciteit in de markt nu niet wordt gebruikt. De productie in Groningen is met 500 miljoen per jaar weliswaar groot, maar tegelijk ook maar 1 procent van de totale bouwproductie. Dat kan de markt wel aan. Er is geen schaarste. Aan bouwbedrijven noch constructeurs.

Als je sneller doorrekent en grovere maatregelen treft, ben je eerder klaar
Ook al wil het Centrum Veilig Wonen (CVW, opgericht door de NAM, red) misschien anders doen geloven.” Onderzoek van VN Constructeurs bevestigt dat. De brancheorganisatie bracht voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in kaart hoeveel constructeurs vrijgespeeld kunnen worden voor de versterkingsopgave. “Op korte termijn zijn dat er zeker honderd”, zegt directeur Bob Gieskens van VN Constructeurs. Hij heeft nog meer goed nieuws: die honderd constructeurs kunnen jaarlijks voor duizend panden versterkingsplannen maken, tien keer meer dan waar het CVW van uit gaat. Het verschil zit hem vooral in de rekenmethode, legt Hein Brakel van Pieters Bouwtechniek uit. “Als je sneller doorrekent en grovere maatregelen treft, ben je eerder klaar. Je kunt ook langer rekenen. Dan krijg je minder ingrepen, maar de complexiteit van de berekeningen neemt ook toe. Je bent dan tien keer zoveel tijd kwijt. De vraag is uiteindelijk: wil je tempo maken of wil je kosten besparen?”

De markt komt in opstand
Voor marktpartijen is het antwoord helder: de NCG heeft van minister Kamp de taak gekregen om ervoor te zorgen dat bewoners in het aardbevingsgebied weer rustig kunnen slapen en dus moet er tempo worden gemaakt. Probleem is echter dat niet de onafhankelijke NCG, maar het aan de NAM verbonden CVW de geldkraan bedient. “Dat is een wonderlijke situatie”, vindt Save-directeur Goslinga. “De toewijzing van de middelen vindt plaats door de aansprakelijke partij, zeg maar de ‘dader’. Goslinga pleit derhalve voor veranderingen en wil die desnoods via een gang naar de rechter afdwingen.

De markt komt in opstand? “Ja. De NCG moet de versterkingsplannen beoordelen én over het budget gaan. Het gaat hier om geld uit de gasinkomsten, dus om publieke middelen. Dat vereist vrijemarktwerking. Het CVW heeft nu een monopoliepositie. Dat zet een rem op de versterkingsopgave.”

Bron:Cobouw.nl, Fotografie: Kees van de Veen/Hollandse Hoogte

Geen reactie's

Geef een reactie