Ook Tweede Kamer wil NAM op afstand bij schade-afhandeling Groningen

15 sep Ook Tweede Kamer wil NAM op afstand bij schade-afhandeling Groningen

Publicatie Cobouw, september 2016, Armand Landman

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NAM zich niet langer bemoeit met de afhandeling van aardbevingsschades in Groningen. Tijdens het gasdebat pleitten zowel regeringspartijen VVD en PvdA als oppositiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SGP, PVV en de SP voor een groter mandaat voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Tot nu toe wordt de schadeafhandeling gedaan door het Centrum Veilig Wonen, onderdeel van gaswinningsbedrijf NAM. Weliswaar zijn de partijen het nog niet eens over de exacte invulling van de taken van de NCG en het Centrum Veilig Wonen (CVW), stuk voor stuk erkennen ze dat de NAM niet onafhankelijk is en slechts zou moeten opdraaien voor de kosten van de schade. Ook stellen alle partijen dat de beloofde herstelwerkzaamheden veel te langzaam en stroperig verlopen.

“Als je schade hebt veroorzaakt, heb je er belang bij de rekening laag te houden”

“De NAM heeft een eigen handboek aardbevingen, een eigen protocol voor schaderegistratie en zelf verzonnen typen schade. Het slaat nergens op”, aldus SP-Kamerlid Eric Smaling tijdens het gasdebat.

Ook PvdA en CDA betoogden dat het anders moet. “Als je schade hebt veroorzaakt, heb je er belang bij de rekening laag te houden. Daarom moet de taxateur onafhankelijk worden van de NAM”, zei PvdA-Kamerlid Jan Vos. “We zullen vastleggen dat de protocollen waar die taxateurs mee werken door de Nationaal Coördinator Groningen worden opgesteld en niet meer door de NAM.”
D66 sloot zich daarbij aan. “Vertrouwen in de experts die bevingsschade opnemen, is cruciaal. Dat vertrouwen is er nu te vaak niet”, zei Kamerlid Stientje van Veldhoven.
CDA-Kamerlid Agnes Mulder stelt ook dat de NAM eigen criteria hanteert en dat “het niet zo kan zijn dat daardoor veel schade niet wordt goedgekeurd.”

Bijval
Ondanks alle plannen en beloften zijn er in het Groningse aardbevingsgebied nog maar weinig huizen daadwerkelijk versterkt. Dat komt omdat de politieke wil ontbreekt, stelden ondernemers Jan Camphuijsen en Syto Goslinga eerder deze week in Cobouw. Toch krijgen ze nu bijval het merendeel van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

“Hans Alders zou meer mandaat moeten krijgen om zodoende de versterking van de Groningse huizen te versnellen”

SaveGroningen
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Groningen. Aan de vooravond van gasdebat schreven Jan Camphuijsen en Syto Goslinga een ingezonden stuk in Cobouw. Daarin betogen ze dat de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders meer mandaat zou moeten krijgen om zodoende de versterking van de Groningse huizen te versnellen. Versterkingsplannen hoeven dan niet meer langs de NAM of het CVW. Alders zou er vervolgens verstandig aan doen, zo schrijven Camphuijsen en Goslinga in hun opiniestuk, om “een publiek loket met kassa” op te tuigen.
“Een soort bouw- en woningtoezicht die toetst of de plannen voldoen aan de technische, juridische en financiële eisen. En die bij goedkeuring het plan voorzien van budget. Zodat het kan worden uitgevoerd.”
Volgens Camphuijsen en Goslinga, die zich met hun bureau Save Groningen richten op de versterkingsopgave in Groningen, is het oprichten van een dergelijk bureau feitelijk een peulenschil. Aan kennis en kunde in de Nederlandse bouw op dat vlak bestaat geen gebrek.

50 Miljard

“Onze ingenieursbureaus zijn hofleveranciers van gemeenten voor de detachering van constructeurs en planbeoordelaars. Hoeveel wilt u er hebben? En onze bouwkostenadviesbureaus controleren meer dan 50 miljard euro aan bouwvolume. Daar kan een procentje extra voor Groningen best bij. Als Alders op detacheringsbasis een paar zwaargewichten in huis haalt die dit soort organisaties al veel vaker hebben opgetuigd, dan kan het loket op 1 januari open.”

Eerder betoogden ook de Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB en de Groningse gedeputeerde Eikenaar al om de NAM niet langer te laten beslissen over welke woningen wel en niet versterkt kunnen worden.

Later beantwoordt minister Henk Kamp de vragen van de Tweede Kamer en zal hij ingaan op de voorstellen om de NAM op afstand te plaatsen en de gasproductie verder terug te schroeven.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.