Koppel het CVW los van de NAM

30 mei Koppel het CVW los van de NAM

Publicatie Cobouw, 30 mei 2016, Joost Zwaga, Koppel het CVW los van de NAM

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) moet losgekoppeld worden van de NAM anders zal de versterking van duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied niet van de grond komen.

Dat zegt de NVB. De Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers uit daarmee, als eerste bouworganisatie, openlijk kritiek op de ‘gang van zaken’ in Groningen. Aanleiding is het trage tempo waarin de noodzakelijke versterking van woningen zich op dit moment voltrekt.

Alleen maar verliezers
“Er is een organisatie opgetuigd, er zijn veel mensen aangetrokken, maar ondertussen gebeurt er eigenlijk niets”, vat NVB-directeur Nico Rietdijk de ‘situatie’ rond het CVW samen. “Zoals het nu is georganiseerd, sorteert het geen effect en zijn er alleen maar verliezers. De bewoners, die nog altijd wachten op een veilige woning. En de bedrijven, die geïnvesteerd hebben in de veronderstelling dat er veel werk los zou komen.”

NVB-bestuurslid Jan Dobben noemt het CVW in de huidige vorm “verre van optimaal”. De fout die volgens hem is gemaakt, is dat het CVW op onvoldoende afstand is gezet van de NAM, de partij die aansprakelijk is voor de schade die aan huizen is ontstaan en ontstaat als gevolg van aardbevingen.

Geen constante productie
“De NAM moet zich niet met de uitvoering bemoeien”, zegt Dobben. “Het CVW moet zijn eigen boontje kunnen doppen. Zolang er een relatie is tussen het CVW en de NAM, komt er geen constante productie op gang, maar blijft het allemaal hap snap. Daar kunnen bouwbedrijven niet op budgetteren. Je ziet nu aannemers in het Noorden alweer mensen ontslaan. Mensen die juist waren aangenomen vanwege de versterkingsopgave.”

Dobbben pleit daarom voor “liberalisering” van de markt. Daarvoor is het noodzakelijk dat het CVW wordt losgekoppeld van de NAM. “Er moeten in feite meerdere CVW’s komen, die rugdekking krijgen van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen.”

Belangenverstrengeling
Directeur Syto Goslinga van planontwikkelaar Save Groningen gooide eerder deze maand als eerste de knuppel in het hoenderhok door ‘de belangenverstrengeling’ van de NAM publiekelijk aan te kaarten. Hij zei het “verwonderlijk” te vinden dat de partij die aansprakelijk is ook “over de toewijzing van de middelen gaat.”

Volgens Goslinga zou Alders de geldkraan moeten bedienen. Hij sluit een gang naar de rechter niet uit om dat af te dwingen.

VN Constructeurs is eveneens bezorgd over de het trage versterkingstempo in Groningen, maar wil vooralsnog geen “partij kiezen”, zegt directeur Bob Gieskens van deze brancheorganisatie. “Wij hebben dinsdag een gesprek met het CVW. Dat wachten wij al alvorens een standpunt in te nemen.”

Geen reactie's

Geef een reactie