Aanpak

 

Save Groningen heeft voor de utiliteitsbouw de SAVE SCAN ontwikkelt. De eerste fase in het traject naar een aardbevingsbestendig gebouw.

De SAVE SCAN bestaat uit de volgende 5 stappen.

 • Stap 1

  Bestudering archiefgegevens

 • Stap 2

  Visuele inspectie

 • Stap 3

  Constructieve interpretatie

 • Stap 4

  Conclusie (o.b.v. NPR 9998)

 • Stap 5

  Aanbevelingen

SAVE SCAN

De SAVE SCAN geeft gebouweigenaren een objectieve beoordeling van de toekomstbestendigheid van hun huisvesting o.b.v. een quickscan. Deze richt zich op het inventariseren van de huidige aardbevingsbestendigheid, waarbij gebouwonderdelen, de gebouwconstructie, locatie en gebied in samenhang worden bekeken. Daarnaast is de toekomstbestendigheid van het gebouw ook afhankelijk van de duurzaamheid, functionaliteit en de staat van het onderhoud.

 

De SAVE SCAN geeft globaal inzicht in de huidige technische en constructieve staat van een gebouw, in relatie tot het gebruik ervan, de omgeving, de bodemgesteldheid en de geografische ligging in het aardbevingsgebied. Tevens geeft de scan inzicht in de kwaliteit en volledigheid van de archiefstukken.

Op basis van de conclusies van de scan (Nationale Praktijkrichtlijn, o.b.v. NPR 9998) worden aanbevelingen gedaan m.b.t. direct te nemen maatregelen om de aardbevingsbestendigheid te verhogen en eventueel benodigd vervolgonderzoek.

Voorbeelden aanbevelingen

 

 • Het aanpakken van gebouwelementen met verhoogd risico (zogenaamd High Risk Building Elements)
 • Het verwijderen of afsteunen van inventaris met verhoogd valrisico
 • Eventueel vervolgonderzoek naar de constructieve bevingsbestendigheid van het gebouw

Partners

  Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria